Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Bitwa przasnyska

SESJA POPULARNONAUKOWA "ŚLADY DZIAŁANIA ARMII NAPOLEOŃSKIEJ NA TERENACH PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA NA PRZEŁOMIE 1806-1807 R."

Kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu
Dyrektor Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Opinogórze
zapraszają na sesję popularnonaukową

Ślady działania armii napoleońskiej na terenach Północnego Mazowsza na przełomie 1806-1807 r.

5 lutego 2010 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu ul. Kilińskiego 2

Program sesji:
13.00 Otwarcie sesji - Piotr Kaszubowski
13.15 Napoleon w Nasielsku 24 XII 1806 r. - Stanisław Tyc
13.45 Pobyt Napoleona w Łopacinie 25 XII 1806 r. - Janusz Królik
14.00 Ślady bitwy pod Gołyminem 26 XII 1806 r. - Tadeusz Zbrzeźny
14.25 Ślady napoleońskie w Drążdżewie - Cezary Kocot
14.45 Przasnysz w działaniach zbrojnych armii francuskiej na przełomie 1806-1807 - dr Radosław Waleszczak
15.20 Pamiątki napoleońskie w zbiorach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Leszek Nowaliński
15.40 Dyskusja
16.00 Zamknięcie sesji
2010-02-02

WYSTAWA "NAPOLEON A POLSKA"

Kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu
Dyrektor Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Opinogórze

zapraszają na otwarcie wystawy

Napoleon a Polska

5 lutego 2010 r. o godz. 12.00
w Muzeum Historycznym w Przasnyszu
Gmach Urzędu Miasta w Przasnyszu
ul. Kilińskiego 2, III p. (sale 55 i 56)
2010-02-02

WIECZÓR AUTORSKI WOJCIECHA CIESIELSKIEGO

Klub Literacki „Przaśnik”
Miejski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zapraszają na
wieczór autorski

Wojciecha Jana Ciesielskiego
„Moje Światy”

30 stycznia (sobota) 2010 r. o godz. 17.00
MDK, lokal po bibliotece

W programie:
• Prezentacja multimedialna
• Pokaz obrazu ze zbiorów Muzeum Historycznego
• Koncert słowno-muzyczny
2010-01-28

NOWA SIEDZIBA MUZEUM HISTORYCZNEGO W PRZASNYSZU

Spotkanie z poezją Krystyny Milczarek "Uśmiech jesieni", które odbyło się 21 listopada w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, było ostatnim wydarzeniem kulturalnym współorganizowanym przez Muzeum w 2009 roku.

Obecnie Muzeum Historyczne zmienia siedzibę. Tymczasowo, na czas rewitalizacji ratusza staromiejskiego, zbiory Muzeum przenoszą się do budynku Urzędu Miasta przy ulicy Kilińskiego 2. Biuro Muzeum będzie czynne na trzecim piętrze, w pokoju nr 60.
2009-11-24

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM

Klub Gazety Polskiej
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Historyczne
i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają

na spotkanie
z niezależnym dziennikarzem śledczym

Wojciechem Sumlińskim

autorem książek przedstawiających nieujawnione fakty dotyczące zabójstwa
ks. Jerzego Popiełuszki

Przasnysz, MDK - Klub Otwartego Umysłu
09.11.2009 r. (poniedziałek) o godz. 17°°
2009-11-04

W 25. ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Klub Gazety Polskiej w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historyczne, Klub Literacki "Przaśnik" oraz Koło Przyjaciół Radia Maryja w Przasnyszu były organizatorami trzydniowych uroczystości zorganizowanych w związku z 25. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

W piątek 17 października 2009 r. w kościele parafialnym pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, po wieczornej mszy św. członkowie Klubu Gazety Polskiej i Klubu Literackiego "Przaśnik" przedstawili program artystyczny poświęcony ks. Popiełuszce, poprzedzony fragmentami homilii ks. Jerzego. Klubowicze czytali utwory własne oraz innych polskich poetów. Różaniec oparty o rozważania ks. Jerzego poprowadziło Koło Przyjaciół Radia Maryja w Przasnyszu.

Program literacki powtórzony został w niedzielę 18 października wczesnym popołudniem, w przasnyskim kościele oo. pasjonistów pw. św. Jakuba i Anny oraz o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury, przed seansem filmu "Popiełuszko".

Najważniejszym punktem uroczystości był godzinny koncert pieśni chrześcijańskiej w wykonaniu barda "Solidarności", Tolka Jabłońskiego. Koncert odbył się w kościele pasjonistów i zgromadził ćwierć tysiąca słuchaczy. Tolek Jabłoński zaprezentował własne utwory z płyty "Odnowiciel" oraz kilka pieśni innych autorów. Nie zabrakło popularnej w stanie wojennym pieśni "Ojczyzno ma".

W niedzielę wieczorem różaniec z rozważaniami ks. Jerzego odbył się w najstarszej przasnyskiej parafii, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

W poniedziałek, 19 października grupa pielgrzymów z Przasnysza wzięła udział w uroczystościach w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę książek o ks. Popiełuszce.

W Rostkowie, miejscu urodzenia św. Stanisława Kostki, gdzie stoi pomnik księdza Jerzego, odbędzie się w piątek, 23 października program poetycki i różaniec w wykonaniu członków Klubu Gazety Polskiej i Klubu Literackiego "Przaśnik".

2009-10-19

WYNIKI III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Jury w składzie:
Przewodniczący:
Tadeusz Witkowski- dr slawistyki, historyk literatury, publicysta
Członkowie:
Teresa Kaczorowska- dr nauk humanistycznych, dziennikarka, prozaik, poetka
Anna Gajdzińska – Dyrektor MBP w Przasnyszu,
Piotr Kaszubowski – Kierownik MH w Przasnyszu,
a także Zarząd KMS TARAS:
Anna Jelińska, Grzegorz Jasiński, Andrzej Lewicki
oraz Sekretarz Jury:
Bożenna Beata Parzuchowska – Przewodnicząca KMS TARAS,
dokonało wnikliwej oceny nadesłanych tekstów wg kryteriów:
dobór tematyczny wiersza, styl, forma oraz zastosowane środki wyrazu.
Na podstawie uzyskanej łącznej oceny punktowej Jury wyłoniło 9 laureatów w kategorii dorosłych:
* I miejsce ex aequo:
Jacek Karolak z Warszawy i Daniel Ratz z Płocka – nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
* II miejsce:
Anna Piliszewska z Wieliczki - nagrodę ufundował Urząd Miasta Przasnysza;
* III miejsce:
Anna Łotocka z Warszawy - nagrodę ufundował Urząd Gminy Przasnysz.

Wyróżnienia otrzymali:
* Tadeusz Charmuszko z Suwałk (za zestaw wierszy)
* Stanisław Radomski z Przasnysza (za zestaw wierszy)
* Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty (za wiersz "List") - nagrody ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Piotr Kaszubowski – Kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Przyznano także dwie Nagrody Specjalne:
Nagrodę Prezesa TPZP dla najmłodszej uczestniczki konkursu Moniki Osowieckiej (za wiersz "Rówieśnikowi");
Nagrodę Specjalną Kierownika Muzeum Historycznego dla Tadeusza Załęskiego z Milewa Gawar (za nawiązanie w twórczości do tematu Powstania Warszawskiego).
Ponadto fundatorami nagród książkowych był Miejski Dom Kultury i Bożenna Beata Parzuchowska.
2009-09-30

FINAŁ III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Koło Miłośników Sztuki "Taras"
przy TPZP w Przasnyszu
oraz
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Księgarnia "Polska Książka"

zapraszają

na Finał III Mazowieckiego Konkursu Literackiego

Spróbuj opiewać okaleczony świat
czyli strofy przeciw wojnie


26 września 2009 r. godz. 17.00
MDK w Przasnyszu
2009-09-21

PAMIĘTAMY: 17 WRZEŚNIA 1939 - IV ROZBIÓR POLSKI

"Naród, który traci pamięć, traci sumienie"
Z. Herbert


Klub Gazety Polskiej
Muzeum Historyczne
Miejska Biblioteka Publiczna
Klub Literacki "Przaśnik"

zapraszają
na mszę św. w kościele farnym w Przasnyszu
w dniu 17 września 2009 r. o godz. 18.00
upamiętniającą 70. rocznicę agresji ZSRS na Polskę

Po Mszy św.:
- program prezentujący ofiary Zbrodni Katyńskiej z terenu powiatu przasnyskiego
- przemarsz z pochodniami na cmentarz parafialny
2009-09-17

"WITAJ REWITALIZACJO"

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Klub Literacki Przaśnik
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają
na spotkanie słowno-muzyczne pn. Witaj rewitalizacjo
w dniu 12 września 2009 r. (sobota) o godz. 17.00

na skwerze przed Ratuszem

Gościnnie wystąpią:
Kalina Wójcik Marchewka (śpiew) - MDK Przasnysz
Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Grupa "LARP"
2009-09-12

KONKURS NA LOGO OBCHODÓW STULECIA BITWY PRZASNYSKIEJ

Decyzją Komisji Konkursu na logo obchodów stulecia bitwy przasnyskiej z 1915 r. konkurs zostaje przedłużony do 30 września 2009 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi 9 października 2009 r.
2009-09-02

W 70. ROCZNICĘ...

W 70. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę Muzeum zorganizowało w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego wystawę planszową II wojna światowa w publicystyce Aleksandra Drwęckiego. Od 7 września wystawa będzie przez kilka tygodni eksponowana w holu ratusza staromiejskiego.

Muzeum Historyczne jest również współorganizatorem uroczystości poświęcenia popiersia Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego i posadzenia Dębów Pamięci, poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość ta, pod nazwą Katyń... ocalić od zapomnienia, odbędzie się 5 września (sobota) o godz. 14.00 w Górach Dębowych koło Janowa (gmina Chorzele). Dla mieszkańców Przasnysza zostanie zorganizowany wyjazd autokarami o godz. 12.30 sprzed kościoła farnego.
2009-09-02

MUZEUM W CZASIE DNI PRZASNYSZA

W piątek, 12 czerwca
Muzeum będzie czynne dla zwiedzających w godz. 10.00 - 15.00

W sobotę, 13 czerwca
Muzeum czynne od 10.00 do 14.00

W niedzielę, 14 czerwca
Muzeum czynne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
tel. 0 29 752 28 66 (piątek i sobota w godzinach pracy)
2009-06-12

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO OBCHODÓW STULECIA BITWY PRZASNYSKIEJ Z 1915 ROKU


§ 1

Organizatorem konkursu są Miejski Dom Kultury w Przasnyszu oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu.

§ 2

Zasadniczymi celami konkursu są:
a) wyłonienie najlepszych prac plastycznych na logo obchodów stulecia bitwy przasnyskiej z 1915 roku;
b) propagowanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych z okresu I wojny światowej, które miały miejsce w Przasnyszu i na całej Ziemi Przasnyskiej;
c) integrowanie społeczeństwa powiatu przasnyskiego wokół idei uczczenia stulecia bitwy przasnyskiej.

§ 3

Zadaniem osób chcących wziąć udział w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej w dowolnej formie przedstawiającej logo obchodów stulecia bitwy przasnyskiej. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) prostota wykonania – całość powinna zostać skomponowana w sposób czytelny dla odbiorcy,
b) wyrazistość – prace konkursowe powinny zawierać treści łatwo identyfikowalne z Przasnyszem i samą bitwą przasnyską;

Ponadto w logo może pojawić się nazwa miasta Przasnysz, choć nie jest to warunek konieczny. Treść logo musi być jednak ściśle związana z Przasnyszem lub Ziemią Przasnyską.

§ 4

Konkurs jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych. Technika wykonania prac jest dowolna. Za logo uważany będzie również logotyp, czyli napis układający się w charakterystyczny sposób, znaczący nie tylko przez swoją treść, lecz także i formę.

§ 5

Termin konkursu od 1 do 30 czerwca 2009 r. Termin składania prac 03 lipiec 2009 r. Komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu przasnyskiego, oceni nadesłane prace do 10 lipca. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 lipca.

§ 6

Wszystkie prace należy składać osobiście w siedzibie MDK w godzinach pracy tej instytucji lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz (liczy się data stempla pocztowego).

§ 7

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Dodatkowo nagrodzone zostaną prace najmłodszego i najstarszego uczestnika konkursu.

§ 8

Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przelaniem praw autorskich na organizatorów do projektowanego loga. Organizatorzy natomiast zobowiązują się do publicznego prezentowania nazwiska autora zwycięskiej pracy.

§ 9

W przypadku nadesłania małej liczby prac konkursowych, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
2009-06-09

SPOTKANIE Z JOANNĄ SIEDLECKĄ


Promocja książki
Kryptonim "Liryka". Bezpieka wobec literatów Joanny Siedleckiej

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
"Klub Otwartego Umysłu"
9 czerwca 2009 r. (wtorek) o godz. 12.00

Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
2009-06-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Galeria Marka Kraussa

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki