Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Bitwa przasnyska

NOC MUZEÓW

pod hasłem

"Przasnysz światłem malowany"

14 maja 2011 r. (sobota)

Program imprezy:

18.00 – Pokaz prac fotograficznych artysty fotografika Tadeusza Myślińskiego
19.00 – Otwarcie wystawy poplenerowej "Malowany Przasnysz"
19.30 – Pokaz prezentacji multimedialnej – Z kart starego albumu. Fotografie w zbiorach muzeum
20.30 – Historia przasnyskich zakładów fotograficznych - Mariusz Bondarczuk
Zwiedzanie wystaw:
– "Przasnysz na kartach historii"
– "Zwyczaje świąteczne Puszczy Zielonej"
– Błogosławiony Jan Paweł II

Ponadto liczne konkursy i atrakcje dla dzieci: konkurs na ilustracje do książki
z wierszami Mieczysława Stusińskiego, projekcje filmów edukacyjnych, pamiątki regionalne.
2011-05-09

VII DNI SARBIEWSKIEGO

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna

zapraszają na spotkanie z poetami

Aliną Szymczyk z Chicago
Piotrem Zemankiem z Bielska-Białej

w ramach
VII Międzynarodowych Dni
Księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

w dniu 6 maja 2011 r. (piątek) o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 2

Alina Szymczyk jest prezesem Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago
Piotr Zemanek był dwukrotnie laureatem organizowanego w Przasnyszu Mazowieckiego Konkursu Literackiego
2011-05-03

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II

W Muzeum Historycznym od 29 kwietnia można oglądać wystawę planszową poświęconą Janowi Pawłowi II. Składają się na nią m.in. fotografie z uroczystości w Rostkowie z dnia 20 sierpnia 1967 r., w których Karol Wojtyła uczestniczył jako arcybiskup krakowski i kardynał, zdjęcia dokumentujące spotkania mieszkańców Przasnysza z Ojcem Świętym oraz prezentujące pomniki i szkoły Jana Pawła II w powiecie przasnyskim.
2011-04-29

KONKURS LITERACKI "KRYNICZNE GNIAZDO"

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej ogłaszają otwarty
Konkurs Literacki „Kryniczne Gniazdo”. Konkurs pod hasłem „Aby mierzyć drogę przyszłą Trzeba wiedzieć skąd się przyszło” /C.K. Norwid/.

Cele konkursu: 1. Popularyzacja i promocja zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych dla kultywowania his-torii regionu. 2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu. 3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „naszym gnieździe” – gminie, miejscowości, rodzinie. 4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.

Termin konkursu:
Rozpoczęcie konkursu – 30 marca 2011 roku. Zakończenie składania prac – 30 października 2011 roku. Ogłoszenie wyników – 30 listpada 2011 roku. Rozdanie nagród – do 30 grudnia 2011 roku (termin i miejsce zostaną określone do dnia zakończenia składania utworów).

Formy konkursu:
1. Kronika rodziny, zdjęcia
2. Pamiętnik
3. Biografia ciekawej postaci w miejscowości
4. Opowieść czy legenda danej miejscowości.

Zasady konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych /starsze klasy/ gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób indywidualnych itp. W konkursie mogą brać zespoły uczniowskie.
2. Uczestnik lub uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania pracy na adres organizatora konkursu.
3. Praca nadesłana na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalny wytwór uczestnika konkursu.
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do dnia zakończenia składania prac swoją pracę (decyduje data potwierdzenia złożenia pracy) w postaci wydruku kopii pracy zapisanej na płycie CD jako plik w formacie DOC lub DOCX (opracowany np. przez edytor MS Word lub Open Office), z którego wydruk został wykonany.
5. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
6. Przygotowana praca musi być oznaczona za pomocą Godła uczestnika konkursu. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, ani na wydruku, ani na płycie CD. (Na płycie CD oznaczenie utworu zawiera Godło).
7. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną Godłem uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty należy umieścić kartkę z danymi autora i Godłem, a w przypadku opiekuna pracy także jego dane. Dane uczestnika konkursu muszą zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowego oraz adres e-mail. Do dnia ogłoszenia wyników spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni 3 (trzy) prace, których autorom przyzna nagrody.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników. Tytuły nagrodzonych utworów oraz godła uczestników konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie org. konkursu www.krzynowlogamala.pl oraz w kwartalniku „Krzynica”.
9. W konkursie przewidziano następujące nagrody: - nagroda I: 500 zł - nagroda II: 300 zł - nagroda III: 200 zł - 3 wyróżnienia: każde po 100 zł.
10. Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane przez organizatora konkursu w kwartalniku „Krzynica”, bądź w wydawnictwie oddzielnym.
11. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych tekstów w celu promocji konkursu. 12. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do utworu organizatorowi konkursu.
13. Komisja konkursowa ma również prawo do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień. 14. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 15. Decyzja komisji konkursowej, co do laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
16. Przesyłając utwór, Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniej-szym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
17. W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
19. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: - ogólna koncepcja stworzonej pracy - walory dokumentalne i poznawcze - treści zapisków, zagadnień - styl i poprawność języka - walory ilustracji - materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, dokumenty w załącznikach).
Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./ Szczegółowy regulamin dostępny także na stronie www.krzynowlogamala.pl.
2011-04-19

PLENER INTEGRACYJNY

W piątek, 15 kwietnia w godzinach przedpołudniowych przyjeżdżają do Przasnysza uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (ok. 20 osób). Zorganizowani przez Marka Kraussa, "Warszawskiego Nikifora", który uczy ich sztuki Art Brut, będą zwiedzać, a następnie, w siedzibie Muzeum Historycznego, malować nasze miasto.
2011-04-13

"NASZE PODWÓRKO" - KONKURS WARSZAWSKIEGO NIKIFORA

Warszawski Nikifor organizuje ogólnopolski konkurs filmowy i fotograficzny dla dzieci i młodzieży integracyjnej "Nasze podwórko". Konkurs dotyczy wszystkiego, co jest związanie z życiem w środowisku podwórkowym.

Jako artysta malarz specjalizuję się w malowaniu obrazów powiązanych z psychologią podwórkową. Obrazy namalowane przez Warszawskiego Nikifora powstają pod wpływem impulsu z filmu oraz fotografii itp. Później, kiedy zostałem pierwszym nauczycielem sztuki ART BRUT w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, na ulicy Jagiellońskiej 69, wpadłem na pomysł, aby zorganizowac ogólnopolski konkurs sztuki filmowej i fotograficznej "Nasze podwórko".

Film lub fotografia mają być powiązane z życiem w środowisku podwórkowym. Rozwiązanie konkursu odbędzie się w 25 listopada 2011 r. W Miejskim Domu Kultury - w tym budynku działa stare kino "Światowid" w Przasnyszu, w którym wyświetlone zostaną filmy uczestników. Tego samego dnia odbędzie się również rozwiązanie konkursu fotograficznego "Nasze Podwórko", które odbędzie w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Po zakończeniu tego konkursu w grudniu 2011 r. w kinie "Kultura" w Wołominie będzie miał miejsce przegląd filmów oraz fotografii, które brały udział w konkursie w Przasnyszu. Po jego zakończeniu młodzież integracyjna będzie malowała obrazy na podstawie prac konkursowych. Obrazy będą malowane pod opieką Warszawskiego Nikifora. Umieszczone zostaną na wystawie w Legionowie, zatytułowanej "Nasze podwórko". Będą też wystawionie na sprzedaż charytatywną dla "Fundacji Promień Słońca" oraz "TPD Helenów".

Odbędzie się również pokaz najciekawszych nagrodzonych i wyróżnionych filmów lub fotografii konkursowych na terenie "TPD Helenów". Będzie można zobaczyć również prace odrzucone przez jurorów.

A honorowym patronem tego konkursu będzie firma "RODO" (www.rodo.com.pl).

Sponsorami nagród są:
Pan Krzysztof Kwaśnik - firma "Kadex Computer"
Pani Ewa Kuczmar, właścicielka stoiska "Lampy, Żyrandole, Lustra" w "Jupiter Centrum" w Warszawie.
Architekt Teresa Kłębowska-Reńska przy współpracy architekta Piotra Fedaka, którzy zaprojektują dla zwycięzcy plac zabaw.

Głównym jurorem konkursu ma być Paweł Słomczyński - specjalista od fotografii.

Filmy lub fotografie mogą zostać wykonane na terenie szkoły, przedszkola lub w miejscu zamieszkania. Powinny być nagrane na płytę DVD lub CD i przesłane na adres:
Marek Krauss
skrytka pocztowa 95
Urząd Pocztowy nr 1, 05 - 200 Wołomin
(uwaga, wysyłanie tylko na własny koszt)

lub na adres mailowy: marek.krauss@gmail.com

Do materiałów powinno być dołączone zaświadczenie, że uczestnik chodzi do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Termin nadsyłania prac: koniec października 2011

2011-04-13

PRZASNYSKIE PORTRETY - STANISŁAW OSTOJA-KOTKOWSKI

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

zaprasza

na trzecie spotkanie muzealne

z cyklu
Przasnyskie portrety

na temat:
Stanisław Ostoja-Kotkowski
prekursor sztuki laserowej i komputerowej

wykład wygłosi Krzysztof Gadomski

spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2011 r. o godz. 17.00
w siedzibie muzeum ul. Kilińskiego 2
2011-04-12

SPEKTAKL O KATYNIU I SMOLEŃSKU

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Klub Literacki "Przaśnik"

zapraszają
na spektakl poetycko-muzyczny

"jest pod Smoleńskiem sosnowy las..."

dnia 9 kwietnia (sobota) o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury
(Klub Otwartego Umysłu)
2011-04-07

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

W poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędą się warszaty etnograficzne "Wielkanoc na Kurpiach" dla młodzieży szkolnej, które poprowadzą pracownicy Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Muzeum Historycznego.
Czas trwania warsztatów: 60 minut.
Lekcja adresowana jest do wszystkich etapów kształcenia.
Odpłatność: 2 złote od osoby.
2011-03-31

"ŻYCIE W SZKOLE" - KONKURS MARKA KRAUSSA

Marek Krauss, "Warszawski Nikifor" organizuje ogólnopolski, integracyjny konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży pt. "Życie w szkole".

Ponieważ zostałem pierwszym nauczycielem sztuki ART-BRUT w Polsce, w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek w Legionowie, postanowiłem zorganizować ogólnopolski konkurs poetycki pt. "Życie w szkole". Ma on na celu opisanie przez młodzież szkolną własnych przeżyć związanych z nauką.

Jeżeli jesteście zainteresowani, to na mój adres mailowy: marek.krauss@gmail.com,
lub listownie na adres: Marek Krauss - skrytka pocztowa 95, Urząd Pocztowy nr 1, 05-200 Wołomin (tel. kom. 728-599-081), prześlijcie wiersz na temat życia w szkole wraz potwierdzeniem, że jesteście uczniami.

Termin nadsyłania prac to 11 września 2011 roku. Do finału konkursu przejdą wiersze, które wybierze komisja konkursowa. Odbędzie się on 23 września 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie koło Legionowa. Wyniki ogłosi dyrektor tej placówki, pani Anna Czachorowska.

Sponsorem nagród jest pani Ewa Kuczmar - właścicielka stoiska "Lampy - żyrandole - lustra" w domu towarowym "Jupiter Centrum" w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął poseł Zenon Durka. Nagrodzone wiersze warszawski Nikifor wypromuje na całym świecie.

W skład komisji konkursowej wchodzą: Anna Czachorowska (poetka), Jerzy Jastrzębski (pedagog), prezes fundacji "Promień Słońca", Krzysztof Turowiecki (poeta), Aleksandra Ford-Sampolska (aktorka), Robert Żebrowski (animator kultury i poeta), Izabella Wiszniowska (artystka), Wanda Lipińska (animator kultury i poeta) oraz Anna Gajdzińska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu).

21 października 2011 roku w Muzeum Historycznym w Przasnyszu rozpocznie się przegląd poezji integracyjnej dla dzieci i młodzieży pt. "Życie w szkole". Zostaną zaprezentowane te wiersze, które nie przejdą do finału w Jabłonnie. Najciekawsze z nich odczyta kierownik Piotr Kaszubowski. Współorganizatorem oraz honorowym patronem tego przeglądu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu. Głównym komisarzem przeglądu będzie
Pan Piotr Kaszubowski.
2011-03-31

ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE PUSZCZY ZIELONEJ

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza
na otwarcie wystawy

ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE PUSZCZY ZIELONEJ

w dniu 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00
w siedzibie Muzeum przy ul. Kilińskiego 2
2011-03-30

"PRZASNYSKIE PORTRETY" - STANISŁAW CHEŁCHOWSKI

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza

na II Spotkanie Muzealne z cyklu
Przasnyskie portrety

w rocznicę śmierci
Stanisława Chełchowskiego
(1866-1907)

ziemianina z Chojnowa, naukowca, społecznika,
prezesa Centralnego Towarzystwa Rolniczego

Spotkanie odbędzie się 23 marca (środa) o godz. 17.00
w siedzibie Muzeum, ul. Kilińskiego 2
2011-03-18

V MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
V Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:

W cieniu przechodzącego Piotra...

Współorganizatorzy konkursu:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Księgarnia „Polska Książka”
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 Zwrócenie uwagi na wartości religijno-etyczne, które ukazywał Jan Paweł II i rozbudzenie refleksji nad tym, co z nich pozostało po jego śmierci.
 Uczczenie pamięci Jana Pawła II i ukazanie znaczenia Jego Pontyfikatu dla świata, dla Polski i dla każdego człowieka wiary.
 Włączenie się w obchody roku beatyfikacji Jana Pawła II,
 Rozwijanie talentów literackich twórców lokalnych i wymiana doświadczeń z poetami innych regionów,
 Promocja Ziemi Przasnyskiej.

W konkursie mogą brać udział poeci dorośli z Polski i zza granicy, którzy w swoim dorobku twórczym posiadają wiersze poświęcone polskiemu Papieżowi, jego życiu i nauczaniu.

Warunkiem uczestnictwa w V Mazowieckim Konkursie Literackim jest nadesłanie do dnia
30 kwietnia 1 - 5 autorskich utworów poetyckich w 4 kopiach, pisanych w języku polskim na adres: KMS TARAS przy TPZP
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.

Do wierszy należy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawie autorskim
do nadesłanych utworów.
Zamiarem organizatorów jest opracowanie i wydanie materiałów pokonkursowych
w formie tomu poezji pt; W cieniu przechodzącego Piotra... Będzie to jednak zależało
od możliwości pozyskania koniecznych funduszy.

Oceny wierszy i kwalifikacji do ewentualnego wydruku dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy i krytycy literatury.
Jury wyłoni spośród uczestników trzech laureatów nagród głównych oraz przyzna trzy wyróżnienia a także dokona kwalifikacji utworów do druku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu i promocja książki odbędzie się podczas imprezy finałowej, planowanej na październik/listopad 2011r.
Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza jednoczesną zgodę na wydruk w ww wydawnictwie. Jako honorarium autorzy wydrukowanych utworów otrzymają zbiorki poezji w proporcji uzależnionej
od ilości zakwalifikowanych wierszy.
Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 500 313 240 , adres e-mail:
b_parzuchowska@02.pl
2011-03-18

PÓŁNOCNE MAZOWSZE SPRZED 3000 LAT

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
oraz
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

zapraszają
na otwarcie wystawy

"Północne Mazowsze sprzed 3000 lat"

w dniu 1 lutego 2011 r. o godz. 14.00
w siedzibie Muzeum Historycznego w Przasnyszu przy ul. Kilińskiego 2
2011-01-25

"PRZASNYSKIE PORTRETY" - ALEKSANDER DRWĘCKI

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza na spotkanie
z cyklu "Przasnyskie portrety"
w pierwszą rocznicę śmierci

Aleksandra Drwęckiego
(1921-2009)

żołnierza AK, nauczyciela, regionalisty, społecznika

Spotkanie odbędzie się 28 grudnia (wtorek) o godz. 17.00
w siedzibie Muzeum, ul. Kilińskiego 2

2010-12-23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Galeria Marka Kraussa

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki