Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Bitwa przasnyska

SPOTKANIE Z ROMUALDEM MIECZKOWSKIM

9 maja 2008 r. o godz. 11.00 w d. Sali Ślubów USC w Przasnyszu, w ramach IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, odbędzie się spotkanie z p. Romualdem Mieczkowskim, pisarzem, dziennikarzem, wydawcą i redaktorem kwartalnika "Znad Wilii". Tematem spotkania będzie Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.
2008-05-09

SESJA POPULARNO-NAUKOWA "SWOISTOŚĆ PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ


Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zapraszają
na sesję popularno-naukową

Swoistość Północnego Mazowsza w Polsce Przedrozbiorowej

dn. 25 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00
w auli LO, ul. Św. Stanisława Kostki 15

PROGRAM:
1. Prof. Henryk Samsonowicz "Społeczeństwo średniowieczne".
2. Prof. Jerzy Kłoczowski "Kultura w XIV-XVII w. Mazowsze Północne wchodzi do Rzeczpospolitej".
3. Dr Stanisław Lolo "Społeczeństwo w XVI-XVIII w."
4. Prof. Jan Dzięgielewski "Kultura polityczna w XVI-XVIII w."
5. Debata generalna na temat:
"Swoistość Mazowsza Północnego do XVIII w."
2008-04-08

W KRĘGU RODU KRASIŃSKICH

W piątek, 14 marca 2008 r. o godz. 14.00 w Muzeum Historycznym odbędzie się uroczystość otwarcia wystawy poplenerowej W kręgu rodu Krasińskich ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

ZAPRASZAMY!
2008-03-12

"STODOŁA" 2008

Wystawa zbiorowa „5 Urodziny Światowego
Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych – Fotografie Członków Stowarzyszenia”. Muzeum Historyczne w Przasnyszu, 8 marca 2008 r. o godz. 17.00
2008-03-08

II MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Z okazji obchodów
ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA
Koło Miłośników Sztuki
TARAS
przy TPZP w Przasnyszu
dla uczczenia pamięci tego wybitnego polskiego poety
ogłasza
II Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
"Jest we mnie płomień, który myśli".

Współorganizatorami konkursu są:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

W konkursie mogą brać udział poeci z Mazowsza.
Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:
- KD - dla osób dorosłych (zrzeszonych i nie zrzeszonych w Związkach, Stowarzyszeniach, Klubach)
- KM - dla młodzieży (w wieku 15 - 19 lat)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 własnych tekstów poetyckich, napisanych na maszynie lub komputerze w czterech egzemplarzach na adres:
KMS TARAS
TPZP w Przasnyszu
ul. Rynek 1
06 - 300 Przasnysz

Teksty powinny być opatrzone godłem i zaznaczoną kategorią. W kopercie z wierszami powinna znajdować się druga, zalakowana koperta zawierająca informacje o autorze: godło, nazwisko i imię, wiek, adres, numer telefonu lub e- maila do umożliwienia kontaktu oraz krótka nota biograficzna i informacja o dotychczasowych osiągnięciach.

Termin nadsyłania prac upłynie 15 marca 2008 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2008 r.

Wybrane utwory zostaną opublikowane w zbiorku okolicznościowym, wydanym przez KMS TARAS. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na imprezę finałową zaproszeni zostaną laureaci i osoby wyróżnione. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Wszelkich informacji szczegółowych udziela przewodnicząca KMS TARAS pod numerem tel. 0513 24 64 64 lub e- mail: b_parzuchowska@02.pl
2008-02-07

"ŚWIAT MAŁO ZNANY III"

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu zapraszają na otwarcie wystawy pt. Świat mało znany III - spotkanie z twórczym życiem ŚDS, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2008 r. o godz. 11.00.
2008-02-01

WYSTAWA IPN W MUZEUM HISTORYCZNYM

4 stycznia 2008 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się otwarcie wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie pt. „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”. Wystawa poświęcona jest działalności operacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a zwłaszcza jego działaniom przeciwko podziemiu niepodległościowemu.

Ekspozycję będzie można oglądać do 20 stycznia 2008 r. w godzinach otwarcia Muzeum.
2008-01-03

CIECHANOWSKIE STUDIA MUZEALNE

W sprzedaży ukazał się V tom "Ciechanowskich Studiów Muzealnych", wydawanych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Zawiera on referat P. Kaszubowskiego pt. Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX wieku, wygłoszony podczas sesji naukowej w Gołotczyźnie. Promocja wydawnictwa odbyła się z okazji otwarcia wystawy W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w dniu 11 grudnia. Na wystawie prezentowane są również eksponaty stanowiące własność Muzeum Historycznego, a dotyczące rodziny Chełchowskich.
2007-12-13

POKAZ SLAJDÓW ANDRZEJA CIUBY "NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI"

Muzeum Historyczne, 13 grudnia 2007 r., o godz. 18.00.
ZAPRASZAMY!
2007-12-13

GENEZA PIELGRZYMEK DO ROSTKOWA

W XI tomie Ziemi Zawkrzeńskiej opublikowany został artykuł Piotra Kaszubowskiego pt. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980-1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa.
2007-11-30

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Jeszcze tylko przez kilka godzin, do godz. 17.00 przyjmowane będą w Muzeum Historycznym zgłoszenia kandydatur do Medalu Stanisława Ostoi-Kotkowskiego za rok 2007. Do chwili obecnej nie wpłynęło żadne zgłoszenie w kategorii Debiut.

Za Kapitułę Medalu - Piotr Kaszubowski
2007-11-30

"30 LAT MINĘŁO"

Pod tym hasłem odbędzie się w Muzeum Historycznym pokaz slajdów Tadeusza Myślińskiego. Wszystkich miłośników sztuki fotografowania zapraszają w dniu 1 grudnia 2007 r. o godz. 17.00 organizatorzy: kierownik Muzeum Piotr Kaszubowski i przedstawiciel NOWKUR - Krzysztof Turowiecki.
2007-11-30

CHORZELE W OBIEKTYWIE

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel, koło terenowe TPZP oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Chorzele w obiektywie 1900-2000, które odbędzie się 15 listopada o godz. 18.00.
2007-11-14

WYDARZENIA PAŹDZIERNIKA

5 października w Muzeum Historycznym z inicjatywy TPZP zawiązał się komitet organizacyjny obchodów 150-lecia urodzin Kazimierza Chełchowskiego - lekarza i społecznika, pochodzącego z Chojnowa, współzałożyciela Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1858-1917). Okrągła rocznica urodzin Kazimierza Chełchowskiego przypada na dzień 20 lutego 2008 r. Główne uroczystości odbędą się w czerwcu 2008 r.

*

25 października w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu przy ul. Szpitalnej odbyło się spotkanie z Alfredem Borkowskim, pisarzem i lekarzem z Ciechanowa, urodzonym w Mchowie pod Przasnyszem. Było to drugie spotkanie z cyklu Ciekawi ludzie, niezwykłe miejsca. Współorganizatorami spotkania byli: Biblioteka Pedagogiczna w Przasnyszu oraz Muzeum Historyczne.

*

26 października Muzeum Historyczne zorganizowało w Miejskim Domu Kultury z racji obchodów 580-lecia Przasnysza wystawę malarstwa ze zbiorów własnych. Tego samego dnia ukazało się jubileuszowe wydanie "Przasnyskiej Gazety Samorządu Miejskiego", zawierające tekst Piotra Kaszubowskiego pt. Pamięć o Katyniu na Ziemi Przasnyskiej.

*

28 października kierownik Muzeum otrzymał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Sztuca Instrukcję odkopania Depozytu dla Potomnych. Podobne instrukcje otrzymali również proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Franciszek Różański i burmistrz Przasnysza, Waldemar Trochimiuk.
2007-10-29

WYDARZENIA WRZEŚNIA

Nakładem Wydawnictwa SGGW ukazała się książka "Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta" pod red. naukową Ireny Kotowicz-Borowy. W zbiorze zamieszczony został artykuł Piotra Kaszubowskiego pt. "Stanisław Chełchowski z Chojnowa - ziemianin, naukowiec, obywatel".

*

17 września podczas uroczystości "Pamięć nie dała się zgładzić" w Miejskim Domu Kultury Piotr Kaszubowski wygłosił referat nt. "Pamięć o Katyniu na ziemi przasnyskiej". Do Muzeum Historycznego przekazana została urna zawierająca ziemię z miejsc kaźni Polaków pomordowanych na Wschodzie w 1940 r. oraz pamiątkowy proporzec z VII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Uczestnikami Rajdu byli dwaj podoficerowie z przasnyskiej jednostki wojskowej - Jacek Piotrowski i Paweł Lipka.

*

22 września w Chorzelach z odbył się Pierwszy Piknik Naukowy z cyklu "Spotkania z Historią". Inicjatorem Pikniku było Towarzystwo Przyjaciół Chorzel, motywem przewodnim - Łysa Góra, dawne grodzisko położone w pobliżu miasteczka nad Orzycem. Gościem specjalnym Pikniku był dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a jednym z prelegentów - Zbigniew Miecznikowski z Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
2007-10-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Galeria Marka Kraussa

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki